Máy hàn Laser Fiber cầm tay

1,5 kW/2 kW/3 kW
Độ chính xác cao
Chi phí hiệu quả
Tiết kiệm không gian
Hoạt động dễ dàng
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ