Máy hàn Laser Fiber cầm tay

1,5 kW/2 kW/3 kW
Độ chính xác cao
Chi phí hiệu quả
Tiết kiệm không gian
Hoạt động dễ dàng
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

Máy hàn Laser cầm tay nhỏ

1,5 kW/2 kW/3 kW
Độ chính xác cao
Chi phí hiệu quả
Tiết kiệm không gian
Hoạt động dễ dàng
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

MESSAGE

    X