Máy uốn kim loại

Giải pháp cảm ứng hoàn chỉnh n
Hiệu quả cao và chất lượng cao
Bảo hành giới hạn 2 năm
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ