Máy cắt Laser ống kim loại

Tải và dỡ hàng tự động
Cắt ống tròn Φ600mm
Cắt với vát 45 ° (tùy chọn)
Công suất laser: 1kw-12kw

Tải và dỡ hàng tự động
Công suất laser: 1kw-6kw
Đường kính: Ống tròn: Φ20~Φ220
Ống vuông (mm): 20×20~150×150
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

Công suất laser: 1kw-6kw
Đường kính: Ống tròn: Φ20~Φ220
Ống vuông (mm): 20×20~150×150
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ