Máy cắt plasma

Chi phí hiệu quả
Tiết kiệm không gian
Hoạt động dễ dàng
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

Chức năng lồng tự động
Chi phí hiệu quả
Tiết kiệm không gian
Hoạt động dễ dàng
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

Automatic Nesting Function
Cost Effective
Save Space