Máy cắt Laser tấm và ống

Máy cắt kim loại tấm và ống
Nắp đậy đầy đủ và hai nền tảng làm việc
Hiệu quả chi phí cao
Khu vực làm việc: 3000mm * 1500mm đến 6000mm * 1500mm

Máy cắt kim loại tấm và ống
Hiệu quả chi phí cao
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ
Bảo hành giới hạn 2 năm

Chức năng kép
Tỷ lệ giá tình dục cao
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ
Bảo hành giới hạn 2 năm